Zivko1000_bw Zivko1000_2-3w Zivko1000_4-5w Zivko1000_212-213w Zivko1000_234-235w Zivko1000_244-245 Zivko1000_244-245w

More Than 1000 words - זיו קורן

ספר צילום – זיו קורן, 246 עמודים.
העבודה נעשתה בקווארק, ואילוצים שונים גרמו לה להגיע לידי להמשך העבודה.
ביצעתי המרה של הקבצים לאינדיזיין.

צילום: זיו קורן
עריכה: יגאל שתיים
עיצוב גרפי: הדס גולני
ביצוע גרפי: שלומית היימן
דפוס: דפוס האוזר
2007