TadmorCover_bw Tadmor64-65 Tadmor01 Tadmor16-17 Tadmor28-29 Tadmor44-45

דרך ארץ - מתצלומיו של חיים תדמור

ספר צילומים – חיים תדמור
144 עמודים
תצלומים: חיים תדמור ז"ל
אוצר התערוכה: יגאל שתיים
עריכה ועיצוב גרפי: יגאל שתיים
ביצוע גרפי: שלומית היימן
סריקות וריטוש: אופק
הדפסה: דפוס האוזר
גופנים: פונטביט

ספר זה נלווה לתערוכה "דרך ארץ", טבת התשס"ח, ינואר 2008, בית אבי חי, ירושלים