Casit_bw Casit02-03 Casit12-13 Casit14-15 Casit44-45 Casit48-49

ימי כסית - קטלוג תערוכה

96 עמודים
צילום: צחי אוסטרובסקי
עריכה ועיצוב גרפי: יגאל שתיים
ביצוע גרפי: שלומית היימן
מאמרים: יגאל שתיים, יגאל סרנה, מיכאל רורברגר
הדפסה: דפוס האוזר
גופנים: פונטביט