ZivkoAftershock_bw Aftershock_6-7w Aftershock_24-25w Aftershock_48-49w Aftershock_70-71w

Aftershock - זיו קורן: תערוכת צילום מאזור האסון בהאיטי

Aftershock
זיו קורן: תערוכת צילום מאזור האסון בהאיטי

התערוכה נפתחה במתחם 'התחנה' ביום 18 למארס, 2010
כל התרומות שנאספו במסגרת תערוכת הצילום, שימשו לפעילות ארגון לתת בסיוע לשיקום ותמיכה בילדי האיטי.

את הספר הזה עשיתי בהתנדבות למען ילדי האיטי

72 עמודים
צילום: זיו קורן
עריכה ועיצוב גרפי: יגאל שתיים
ביצוע גרפי: שלומית היימן
הדפסה: דפוס האוזר
גופנים: פונטביט