Eurovison_bw Coins_bw

פרוייקטים שונים -

פרוייקטים שונים

ספרים וקטלוגים שעשיתי במשך השנים במסגרת תפקידי כביצועיסטית.
המעצב הגרפי מכין סקיצות, לאחר שהן מאושרות אני מסדרת את כל הספר.